09 May Bishop Stortford Girls U13 1 v Leverstock Green U13 Girls Conceded
25 Apr Leverstock Green U13 Girls v Harpenden U13 Girls 2
02 May Radlett U13 Girls v Leverstock Green U13 Girls
17 May Harpenden U13 Girls v Leverstock Green U13 Girls
23 May Leverstock Green U13 Girls v Redbourn U13 Girls
30 May Berkhamsted U13 Girls 2 v Leverstock Green U13 Girls
06 Jun Leverstock Green U13 Girls v Berkhamsted U13 Girls
16 Jun St Albans U13 Girls v Leverstock Green U13 Girls
24 Jun Leverstock Green U13 Girls v Grand Union U13 Girls