25 Apr Bushey v Watford Town U10 Incrediball
02 May Chorleywood v Bushey
09 May Bushey v Langleybury U10 Incrediball
16 May Radlett v Bushey
23 May Bushey v Rickmansworth
06 Jun Watford Town U10 Incrediball v Bushey
13 Jun Bushey v Chorleywood
20 Jun Langleybury U10 Incrediball v Bushey
27 Jun Bushey v Radlett
04 Jul Rickmansworth v Bushey