10 May Watford Town U9 v Radlett U9 3
17 May Bushey U9 1 v Watford Town U9
26 May Watford Town U9 v Rickmansworth U9
08 Jun Old Albanian U9 3 v Watford Town U9
14 Jun Watford Town U9 v West Herts U9 2
20 Jun Radlett U9 3 v Watford Town U9
28 Jun Watford Town U9 v Bushey U9 1
29 Jun West Herts U9 2 v Watford Town U9
09 Jul Rickmansworth U9 v Watford Town U9
13 Jul Watford Town U9 v Old Albanian U9 3