01 May *Radlett U9 1 263-4 (100) Shenley Village U9 228-10 (100)
09 May *Shenley Village U9 344-3 (100) Old Owens U9 190-15 (100)
23 May Shenley Village U9 North Mymms U9 Cancelled
06 Jun *Shenley Village U9 324-5 (100) North Enfield U9 248-7 (100)
14 Jun *Radlett U9 1 303-5 (100) Shenley Village U9 220-13 (100)
19 Jun Old Owens U9 Shenley Village U9 Cancelled
12 Jul *North Enfield U9 227-10 (100) Shenley Village U9 313-4 (100)
04 Jul North Mymms U9 v Shenley Village U9