03 May Watford Town U9 2 v Radlett U9 1
10 May Radlett U9 1 v Bushey U9
17 May Radlett U9 1 v West Herts U9 Green
31 May Rickmansworth U9 v Radlett U9 1
07 Jun Radlett U9 1 v Shenley Village U9
14 Jun Radlett U9 1 v Watford Town U9 2
21 Jun Bushey U9 v Radlett U9 1
28 Jun West Herts U9 Green v Radlett U9 1
05 Jul Radlett U9 1 v Rickmansworth U9
12 Jul Shenley Village U9 v Radlett U9 1