10 May Shenley Village U9 v Radlett U9 1
12 May Radlett U9 1 v Watford Town U9 1
20 May Abbots Langley U9 v Radlett U9 1
07 Jun Radlett U9 1 v Bushey U9
12 Jun Radlett U9 1 v West Herts U9 Green
16 Jun Radlett U9 1 v Shenley Village U9
24 Jun Watford Town U9 1 v Radlett U9 1
04 Jul Radlett U9 1 v Abbots Langley U9
07 Jul Bushey U9 v Radlett U9 1
17 Jul West Herts U9 Green v Radlett U9 1